Jak zrozumieć reinkarnację? Podstawowe koncepcje

Bogato rzeźbione koło Samsary przedstawiające cykl życia i śmierci, otoczone postaciami buddyjskimi, w buddyjskiej świątyni w Chinach.
Magiczna encyklopedia